Skip links

شریعتمداری و میثم رضایی در بحث واردات خودرو

توئیت سردبیر شهرداد در خصوص دخالت شریعتمداری و بحث قاچاق خودرو

مشاهده رشته توئیت و اسناد:

https://twitter.com/MiladGoodarzi_/status/1021390801534836736

ثبت نظر