Skip links

محمدعلی هادی وسط دادگاه‌ها از مراجع نامه آورد

توئیت سردبیر شهرداد در خصوص  ارجاع پرونده #محمدعلی_هادی وسط دادگاه‌ها به دادگاه ویژه روحانیت

ثبت نظر