Skip links

جزئیات محکومیت ۷تن از مدیران #بانک_سرمایه از زبان سخنگوی قوه قضائیه

توئیت آوانت پیرامون جزئیات محکومیت ۷تن از مدیران #بانک_سرمایه از زبان سخنگوی قوه قضائیه

مشاهده توئیت و ویدئو : https://twitter.com/Avant_TV/status/1257581835946725378

ثبت نظر