Skip links

کارگرانی که جلوی غارت منابع در خصوصی سازی ایستادگی میکنند

توئیت سردبیر آوانت در رابطه با کارگرانی که جلوی غارت منابع در خصوصی سازی ایستادگی میکنند

لینک توئیت :

https://twitter.com/MiladGoodarzi_/status/1173890458889740289

ثبت نظر