Skip links

پای شریعتی استاندار خوزستان هم به دادگاه امید اسدبیگی، خریدار هفت تپه باز شد!

توئیت سردبیر آوانت در رابطه با باز شدن پای استاندار خوزستان به دادگاه امید اسدبیگی

ثبت نظر