Skip links

تخریب منزل شبنم نعمت زاده در لواسان این روزا مجدداً از سر گرفته شده

توئیت سردبیر شهرداد در رابطه با تخریب منزل #شبنم_نعمت_زاده در #لواسان این روزا مجدداً از سر گرفته شده

 

لینک توئیت و مشاهده:

https://twitter.com/MiladGoodarzi_/status/1268424934868615168

ثبت نظر