Skip links

ما برای بوسیدنِ خاکِ سرِ قله ها؛ چه خطرها کرده ایم…

توئیت سردبیر شهرداد در خصوص برخورد با خبرنگاران در هفت سنگان و کلاک

 

ثبت نظر