Skip links

شکایت از سید حسن میر محمد علی بابت تهدید

توئیت سردبیر شهرداد در خصوص شکایت از داماد شمخانی بابت تهدید به قتل

 

ثبت نظر