Skip links

به من چه که فلان بازیگر ازدواج کرد یا نکرد

? #شهرآرا :سلبریتی
?تو که خانواده خودتو نمیتونی جمع کنی چرا درباره سیاست و جامعه حرف میزنی؟
?گفتگو با مردم درباره اظهارنظرهای سیاسی و اجتماعی سلبریتی‌ها

ثبت نظر