Skip links

رانت اطلاعاتی بزرگ اتاق بازرگانی با عضویت در نهادهای حاکمیتی!

?یک رانت اطلاعاتی بزرگ: اتاق بازرگانی در ۹۶ شورا، کمیسیون و نهاد حکومتی عضویت دارد/ درخواست عضویت در هیئت دولت و شورایعالی امنیت ملی از سوی اتاق بازرگانی!
➕ریشه‌ی چالش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف کجاست؟!

?مقاله شفاهی #شهرداد_پلاس ؛
?اتاقِ پر از تعارض منافع!
? مجتبی شهرآئینی ؛ کارشناس و پژوهشگر حوزه بازرگانی
? l آوانت‌تی‌وی l
➕ t.me/joinchat/AAAAAD7VCM_sA6naPJpfBQ

ثبت نظر