Skip links

شناسایی فردی که پول های بانک در حساب اوست از روی صدا…

? پیگیری پرونده ۸۰ میلیاردی مالک روزنامه قانون: شناسایی فردی در دفتر روزنامه، که پول‌ها در حساب اوست!
➕ تصویر حکم جلبی که اجرا نمی‌شود!

?پرونده #بانک_خوب ؛کلاسه ۱/۴

ثبت نظر