Skip links

لیست جدیدی از بدهکاران کلان بانکی

?#اختصاصی
? لیست جدیدی از بدهکاران کلان بانکی

?گزارش‌های تصویری شهرداد از پرونده #بانک_خوب را پیگیر باشید. انتشار جزئیات سایر بدهکاران، بزودی…

 

ثبت نظر