Skip links

همه چیز درمورد ۸هزار میلیارد پولی که از یک بانک خارج شد

?قسمت صفر برنامه #شهرداد
?پرونده۱: #بانک_خوب
?همه‌ی آنچه بر صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گذشته و خواهد گذشت!
?چه کسی بانک سرمایه را خواهد خرید؟

ثبت نظر