Skip links

لیست جدید بدهکاران بانکی – بدهکاران: پس نمیدهیم

?چه ارتباطی بین روزنامه قانون و بدهی‌های بانک سرمایه وجود دارد؟
?انتشار لیست جدیدی از بدهکاران کلان بانکی-اختصاصی
?پرونده۱ #شهرداد : #بانک_خوب ؛کلاسه ۱/۲

 

ثبت نظر