Skip links

هتریک در تبرئه از شکایت سردار طلایی

توئیت سردبیر شهرداد در خصوص هتریک در تبرئه از شکایت سردار طلایی

لینک توئیت و مشاهده : https://twitter.com/MiladGoodarzi_/status/1249995089805479936

ثبت نظر