Skip links

معرفی خانواده های واردکننده خودرو – رابطه BMW و شهرری؟!

? معرفی خانواده‌های واردکننده خودرو/وقتی پشتیبان سایت ثبت سفارش و یک واردکننده هردو یک سهامدار مشترک دارند/ماجرای وارداتBMWپس از انقلاب

?پرونده #خود_رو ؛کلاسه۴/۲

 

ثبت نظر