Skip links

توقف اجرای حکم تخریب ویلای داماد شمخانی

توئیت سردبیر شهرداد پیرامون توقف اجرای حکم تخریب ویلای داماد شمخانی با دستور گرفتن از دیوان عدالت اداری و سکوت این سازمان

ثبت نظر